Cümle Tercüme

Disability Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

disability
n. yetersizlik, güçsüzlük, ehliyetsizlik, maluliyet, sakatlık, zaaf; sakınca, mahzur
disability
Medikal/Tıp Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.
disability benefit
maluliyet tazminatı
disability insurance
sakatlık sigortası, yaşlılık sigortası
disability pension
sakatlık maaşı, maluliyet emekli maaşı