Cümle Tercüme

Disadvantage Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

disadvantage
n. dezavantaj, zarar, aleyhte durum
disadvantage
Bilgisayar goturu, sakinca
disadvantage factor
Bilim dezavantaj faktörü,dezavantaj katsayısı