Cümle Tercüme

Disaster Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

disaster
n. felâket, facia, yıkım, afet
disaster
Bilgisayar olaganustu durum, cokus
disaster area
afet bölgesi
disaster recovery
Bilgisayar cokusun onarimi
disaster recovery plan
Bilgisayar cokumden toparlanma plani