Cümle Tercüme

Dışavurumculuk Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

dışavurumculuk
expressionism