Cümle Tercüme

Discernment Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

discernment
n. farketme, seziş, sezgi, idrak, muhakeme, muhakeme yeteneği, sezme, anlayış