Cümle Tercüme

Discrimination Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

discrimination
n. ayırt etme, fark gözetme, ayrıcalık yapma, ayırma yetkisi
discrimination
Bilim ayırtetme
discrimination
Medikal/Tıp Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.
discrimination
Bilgisayar ayrimsama, ayrim
discrimination threshold
Bilgisayar ayrimsanir esik degeri