Cümle Tercüme

Disintegration Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

disintegration
n. dağılma, parçalanma, ufalanma
disintegration
Bilim parçalanma,bozunma,ayrışma
disintegration
Medikal/Tıp Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.
disintegration constant
Bilim bozunma sabiti,parçalanma sabiti
disintegration energy(q)
Bilim bozunma enerjisi,parçalama enerjisi
disintegration, nuclear
Bilim bozulma, nükleer
disintegration rate
Bilim parçalanma hızı,bozunma hızı