Cümle Tercüme

Distress Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

distress
n. üzüntü, dert, acı, ızdırap, felâket, sıkıntı; tehlike (gemi); haciz
distress
v. üzmek, acı vermek; sıkmak, endişelendirmek; haczetmek, el koymak
distress
Medikal/Tıp Sıkıntı, güç durum, tehlike.
distress
Biyoloji sıkıntı
distress call
imdat çağrısı, s.o.s
distress oneself
canını sıkmak
distress rocket
imdat fişeği
distress signal
tehlike sinyali, imdat işareti