Cümle Tercüme

Distribution Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

distribution
n. dağılma, dağıtım, dağılım, yayılma, bölüştürme, serpme, yayma; düzenleme
distribution
Medikal/Tıp Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).
distribution
Bilgisayar genellestirilmis islev
distribution factor
Bilim dağılma faktörü
distribution list
Bilgisayar dagitim listesi