Cümle Tercüme

Distributive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

distributive
n. üleştirme sıfatı, üleştirme zamiri
distributive
adj. dağıtımla ilgili, dağıtım, dağıtan, bölüştüren
distributive justice
adalet dağıtımı
distributive share
miras payı