Cümle Tercüme

Divergent Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

divergent
adj. ayrı, ıraksak, farklı
divergent
Medikal/Tıp Birbirinden uzaklaşan.
divergent
Biyoloji diverjan
divergent
Bilgisayar iraksak
divergent reaction
Bilim ıraksak tepkime
divergent sequence
Bilgisayar iraksak dizi
divergent strabismus
Biyoloji dışa şaşılık