Cümle Tercüme

Dividend Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dividend
n. bölünen sayı; kâr payı; iflas halinde alacaklılara ödenen pay
dividend
Bilgisayar bolunen,  kâr hissesi
dividend coupon
kâr kuponu
dividend off
bir sonraki faiz ödemesi hariç
dividend on
kâr ile birlikte değeri
dividend warrant
kâr kuponu