Cümle Tercüme

Documentary Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

documentary
n. belgesel film
documentary
adj. belgelere dayanan, belgeli, belgesel
documentary bill
fatura ek belgesi
documentary evidence
belgelenmiş kanıt
documentary film
belgesel film
documentary novel
belgesel roman