Cümle Tercüme

Doğuştan Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

doğuştan
innate, congenital, trueborn, inborn, inbred, native, natural
doğuştan
congenitally, naturally, inherently
doğuştan hak kazanılan mülk
apanage, appanage
doğuştan kazanılan hak
birthright
doğuştan olan
connatural, connate, innate, inherent, given, unconditioned, untaught
doğuştan olan bağışıklıkla ilgili
autoimmune
doğuştan olan günah
original sin
doğuştan olan özellikler
equipment
doğuştan olarak
innately
doğuştan sahip
endowed with
doğuştan var olan
instinctive
doğuştan vatandaş
native citizen
doğuştan yetenek
gift, apanage, appanage
doğuştan zekâ özürlü kimse
mooncalf

Türkçe Almanca Sözlük

doğuştan
angeboren