Cümle Tercüme

Dokuz Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

dokuz
nine
dokuz aylık gebe
she is nine months gone
dokuz doğurmak
sit on pins and needles
dokuz kamçılı kırbaç
cat-o'-nine-tails
dokuz kat
ninefold
dokuz katı
ninefold
dokuz kenarlı çokgen
nonagon
dokuz kuka çim sahası
bowling green
dokuz kuka oynamak
play skittles, play at skittles
dokuz kuka oyunu
ninepins, bowling, bowl, skittles
dokuz kuka sahası
skittle alley
dokuz kuka şişesi
skittle
dokuz misli
ninefold
dokuz puntoluk harf
bourgeois

Türkçe Almanca Sözlük

dokuz
neun