Cümle Tercüme

Dolichocephaly Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dolichocephaly
Medikal/Tıp Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).
dolichocephaly
Biyoloji dolikosefali