Cümle Tercüme

Domestic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

domestic
n. hizmetçi
domestic
adj. eve ait, ehli, ev, ailevi, aile, iç, evine bağlı, evcil, yerli
domestic
Bilim yerli
domestic affairs
aile meseleleri, iç sorunlar
domestic animal
evcil hayvan
domestic cat
ev kedisi
domestic court
yerel mahkeme
domestic drama
aile dramı
domestic economy
ev ekonomisi, ev idaresi
domestic goods
yerli malları
domestic help
hizmetçi, uşak
domestic life
ev hayatı
domestic line
iç hat
domestic mail
yurtiçi posta
domestic policy
iç politika