Cümle Tercüme

Dominant Kelimesinin İngilizcesi ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dominant
n. başat karakter, baskın karakter, dominant özellik
dominant
adj. hakim, egemen, nüfuzlu, baskın, hükmeden, dominant, etken, başat
dominant
Bilim baskın
dominant
Medikal/Tıp Başat, üstün, (kalıtımla geçişte üstün olma).
dominant
Biyoloji dominant
dominant mode
Bilgisayar temel kip

Türkçe İngilizce Sözlük

dominant
dominant
dominant özellik
dominant