Cümle Tercüme

Ilgi Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

ilgi
relation, connection, attachment, involvement, interest, affinity, concern, attention, liking, bearing, care, connexion, curiosity, pertinence, reference, regard, relationship, relativeness, relevance, relevancy, respect, solicitude, sympathy
ilgi
Bilgisayar reference
ilgi alanı
domain, pursuit
ilgi çeken dava
cause celebre
ilgi çeken kimse
cynosure
ilgi çeken oyun
drawcard, drawing card
ilgi çeken şey
interest
ilgi çekici
interesting, attractive, absorbing, intriguing
ilgi çekici şey
draw, goody
ilgi çekme
appeal
ilgi çekmek
draw attention
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
camp
ilgi çekmeye çalışan kimse
showman
ilgi çekmeyen
uninteresting
ilgi cümleciği
relative

Türkçe Almanca Sözlük

ilgi
Acht [die], Anteil [der], Anteilnahme [die], Beziehung [die], Bezug [der], Interesse [das], Teilnahme [die], Verhältnis [das], Zusammenhang [der]
ilgi duymak
reflektieren auf, sich erwärmen für
ilgi göstermek
Interesse bezeugen, sich interessieren
ilgi göstermemek
jdn kurz abfertigen