Cümle Tercüme

Imaginary Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

imaginary
adj. hayali, düşsel, farazi, imgesel, sanal, gerçek dışı
imaginary
Bilgisayar sanal
imaginary axis
Bilgisayar sanal eksen
imaginary number
Bilgisayar sanal sayi
imaginary part
Bilgisayar sanal kisim