Cümle Tercüme

Immersion Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

immersion
n. batırma, daldırma, dalma, tutulma
immersion
Bilim daldırma
immersion
Medikal/Tıp Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.
immersion probe
Bilim daldırma (su altı) probu
immersion testing
Bilim daldırma testi