Cümle Tercüme

Impressionism Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

impressionism
n. empresyonizm, izlenimcilik