Cümle Tercüme

Incubation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

incubation
n. kuluçkaya yatma, civciv çıkarma, kuluçka dönemi
incubation
Bilim inkube
incubation
Medikal/Tıp Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.
incubation
Biyoloji kuluçka
incubation period
kuluçka süresi, kuluçka dönemi
incubation period
Biyoloji inkübasyon dönemi