Cümle Tercüme

Indirect Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

indirect
adj. imalı, dolambaçlı, kinayeli, endirekt, aldatıcı, doğru olmayan, dolaylı
indirect
Medikal/Tıp Dolaylı, aracılı, indirekt.
indirect
Bilgisayar dolayli
indirect acting element
Bilgisayar dolayli eylemli alet
indirect addressing
Bilgisayar dolayli adresleme
indirect bilirubin
Biyoloji indirekt bilirubin
indirect instruction
Bilgisayar dolayli komut
indirect means
dolambaçlı yol
indirect measurement
Bilgisayar dolayli olcme
indirect object
dolaylı nesne, dolaylı tümleç
indirect operating cost
Bilgisayar dolayli isletme gideri
indirect radiation
Bilgisayar dolayli isima
indirect ray
Bilgisayar dolayli isin
indirect speech
dolaylı anlatım, dolaylı söz
indirect user
Bilgisayar dolayli kullanici, ikincil kullanici