Cümle Tercüme

Infinitive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

infinitive
n. mastar, eylemlik
infinitive
adj. mastar, mastara ait
infinitive mood
mastar