Cümle Tercüme

Infra Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

infra
adv. aşağıya, aşağı, aşağıda, alt, ileride
infra
pref. aşağı, alt, küçük, ötesi
infra
Medikal/Tıp Lt. 'alt, aşağı' anlamında önek.
infra-axillary
Medikal/Tıp Koltukaltı.
infra bony pocket
Medikal/Tıp tabanı, bitişik olduğu alveol kemiği kretinden daha apikal yönde olan ve yan duvarı diş yüzeyi ile alveol kemiği arasında olan periodontal cep türü.
infra dig
alçaltıcı, onur kırıcı, küçük düşürücü
infra-occlusion
Medikal/Tıp Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.
infra orbital
Medikal/Tıp göz tabanının altında yeralan.
infra orbital artery
Medikal/Tıp maksiller arterinin üst dudağı, burun kenarını, alt göz kapağını ve gözyaşı bezini besleyen dalı; arteria infraorbitalis.
infra orbital canal
Medikal/Tıp maksillada foramen infra- orbitalis'e doğru infra - orbital oluklardan uzanan geçitlerden biri.
infra orbital foramen
Medikal/Tıp maksillada, içinde infra orbital sinir ve arterlerin geçtiği infra orbital kanalın dışa açıldığı deliği; foramen infraorbitale
infra orbital process
Medikal/Tıp zigomatik kemiğin ön yüzünde, mandibula ile eklem yapan sivri uçlu çıkıntı; processus infra - orbitalis.
infra-red
Bilim kızıl ötesi