Cümle Tercüme

Infra Orbital Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

infra orbital
Medikal/Tıp göz tabanının altında yeralan.
infra orbital artery
Medikal/Tıp maksiller arterinin üst dudağı, burun kenarını, alt göz kapağını ve gözyaşı bezini besleyen dalı; arteria infraorbitalis.
infra orbital canal
Medikal/Tıp maksillada foramen infra- orbitalis'e doğru infra - orbital oluklardan uzanan geçitlerden biri.
infra orbital foramen
Medikal/Tıp maksillada, içinde infra orbital sinir ve arterlerin geçtiği infra orbital kanalın dışa açıldığı deliği; foramen infraorbitale
infra orbital process
Medikal/Tıp zigomatik kemiğin ön yüzünde, mandibula ile eklem yapan sivri uçlu çıkıntı; processus infra - orbitalis.