Cümle Tercüme

Inherent Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

inherent
adj. doğal, doğuştan olan, yaradılıştan, özünde olan, doğasında olan
inherent
Medikal/Tıp 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.
inherent
Biyoloji doğasında var olan
inherent
Bilgisayar ickin
inherent characteristic of a system
Bilgisayar sistemin ozegrisi
inherent filtration
Bilim öz filtreleme
inherent fog density
Bilim kaçınılmaz sis yoğunluğu
inherent unsharpness
Bilim kaçınılmaz yarıgölge