Cümle Tercüme

Innervation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

innervation
Medikal/Tıp 1. Belli bir bölgeye sinir uyarılarının iletilebilir olma durumu , 2. Bir organ veya bölümün, yeterli bir sinir dağılımı ile sarılmış olması.
innervation
Medikal/Tıp 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.
innervation
Biyoloji sinirle donatma