Cümle Tercüme

Integral Kelimesinin İngilizcesi ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

integral
n. tam şey, bütün şey, integral, türevi bilinen fonksiyon
integral
adj. bütünü oluşturan, tek parça, bütünleyici, tamamlayıcı, integral, tam, tamsayılardan oluşan, tümlev
integral
Bilgisayar tumlevsel, tumlenik tumlev
integral absolute error criterion
Bilgisayar tumlenik mutlak hata olcutu
integral action time constant
Bilgisayar tumlenik davranis zaman sabiti
integral discriminator
Bilim ayırt edici
integral dose
Bilim toplam doz
integral equation
Bilgisayar tumlevsel denklem
integral experiment
Bilim toplam(bütün) deney
integral reactor
Bilim integral reaktör
integral square error criterion
Bilgisayar tumlenik karesel hata olcutu
integral transform
Bilgisayar tumlevsel donusum

Türkçe İngilizce Sözlük

integral
integral
integral
integral