Cümle Tercüme

Intermediate Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

intermediate
n. orta dereceli şey, ara sınav, aracı, arabulucu
intermediate
adj. orta, ara
intermediate
Medikal/Tıp 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.
intermediate
Bilgisayar ara, orta
intermediate color
ara renk
intermediate file
Bilgisayar ara kutuk
intermediate frequency
Bilgisayar ara siklik, ara frekans
intermediate layer
Bilim ara tabaka,ara seviye
intermediate level representation
Bilgisayar ara duzey gosterimi
intermediate (medium)
Bilim orta seviyeli atık
intermediate (medium) level waste
Bilim orta düzeyde artık
intermediate neutrons
Bilim ara (orta enerjili) nötronlar
intermediate product
ara mamül
intermediate product
Biyoloji ara ürün
intermediate range monitor
Bilim orta aralık ölçüm aygıtı