Cümle Tercüme

Internal Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

internal
n. doğa, yaradılış
internal
adj. iç, dahili, stajyer, içilir
internal
Bilim dahili, içteki
internal
Medikal/Tıp
internal
Bilgisayar ic, icsel
internal affairs
içişleri
internal auditory meatus
Medikal/Tıp kulak zarında pars petrosa 'nın içine uzanan ve içinden nervus fasialis ile akusticus ve arteria akustikus internus'un geçtiği kanal; meatus akustikus internus.
internal combustion engine
içten yanmalı motor
internal conversion electron
Bilim iç dönüşüm elektronu
internal conversion (IC)
Bilim iç dönüşüm
internal driver
Bilgisayar ic surucu
internal echos
Bilim prob içi gürültü sinyalleri
internal energy
Bilim iç enerji
internal exposure
Bilim iç ışınlanma
internal irradiation
Bilim iç ışınlanma