Cümle Tercüme

Inverse Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

inverse
n. ters şey, ters olma
inverse
adj. ters, aksi, devrik
inverse
Bilgisayar ters, evrik
inverse correlation
Bilgisayar ters ilinti
inverse current
Bilim tıkama akımı
inverse filtering
Bilgisayar ters suzgecleme
inverse function
Bilgisayar ters islev
inverse of a matrix
Bilgisayar matrisin evrigi
inverse parallel
Bilgisayar ters paralel
inverse photoelectric effect
Bilgisayar ters isilelektrik etki
inverse problem
Bilgisayar ters problem
inverse proportion
Biyoloji ters orantı
inverse ratio
ters orantı
inverse-square law
Bilim ters-kare yasası
inverse transformation
Bilgisayar ters donusum