Cümle Tercüme

Ionic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

Ionic
adj. İyonya ile ilgili, iyon, iyonik
ionic
Medikal/Tıp İyona ait, iyonik.
ionic conduction
Bilgisayar iyonik iletim
ionic equilibrium
Bilgisayar iyon dengesi
ionic migration
iyon göçmesi
ionic yield
Bilim iyonik verim