Cümle Tercüme

Other Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

other
n. başkası, diğer, öteki
other
adj. başka, öbür, öteki, sonraki, geçen
other
adv. başka türlü, başka biçimde, bundan başka
other person
el
other than
başka
other than this
bunun dışında
other worlds
başka dünyalar