Cümle Tercüme

Outside Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

outside
n. dış, dışarı, en fazla miktar, ileri uç bölgesi (saha)
outside
adj. dış, dışarıda, harici, dışarıdaki, dış kaynaklı, en çok, maksimum
outside
adv. dışarıya, dışarıda, dışında, dıştan, haricen, açık havada
outside
prep. dışında, dışına, ötesine, den başka
outside capital
dış kaynaklı sermaye, yabancı sermaye
outside chance
küçük bir olasılık, zayıf şans
outside left
sol açık
outside of
dışında, haricinde, dışarı
outside price
en yüksek fiyat
outside right
sağ açık