Cümle Tercüme

Özdevimli Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

özdevimli
Bilgisayar auto , automatic , automatically
özdevimli ayar
Bilgisayar auto adjust
özdevimli bağ/bağlantı
Bilgisayar auto link
özdevimli bağlantı
Bilgisayar auto logon
özdevimli başlama
Bilgisayar automatic Startup
özdevimli besleme
Bilgisayar auto-feed
özdevimli çağırma
Bilgisayar auto call
özdevimli görüntü karartma
Bilgisayar auto-dim
özdevimli güncellemek
Bilgisayar auto Update
özdevimli kaydetme
Bilgisayar autosave
özdevimli kaydetme sıklığı
Bilgisayar autosave frequency
özdevimli seçme
Bilgisayar auto select
özdevimli vezne
Bilgisayar automated teller machine
özdevimli yanıt
Bilgisayar auto answer