Cümle Tercüme

Pack Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

pack
n. paket, ambalaj, sargı, sırt çantası, bohça, yığın, kütle, deste (iskambil), sürü, semer
pack
v. paketlemek, sarmak, ambalajlamak, yığmak, istiflemek, tıka basa doldurmak, toplamak, toparlanmak, eşyalarını toplamak, bavul hazırlamak, defetmek, defolup gitmek, vurmak
pack
Medikal/Tıp 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.
pack animal
yük hayvanı
pack cloth
çuval bezi
pack drill
tam teçhizatla yürüme cezası [ask.]
pack ice
buzla, buz kalıbı
pack in case
sandığa koymak
pack of nonsense
bir yığın saçmalık, bir yığın yalan, yalan dolan
pack off
defetmek, kovmak
pack thread
ambalaj ipi, çuvaldız ipi
pack (to)
Bilgisayar yogunlastirmak (bellek)
pack up
paketlemek, eşyalarını toplamak, toparlanmak, kaçmak, durmak (motor)

Almanca Türkçe Sözlük

Pack
[der] paket; denk, balya; bohça; [das] ayaktakımı, derinti, güruh