Cümle Tercüme

Tasfiye Etmek Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

tasfiye etmek
close out, depurate, clear up, liquidate, houseclean, pay up, purge, try out, wind up, revive

Türkçe Almanca Sözlük

tasfiye etmek
abbauen, klären, läutern, liquidieren, raffinieren, säubern