Cümle Tercüme

Technical Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

technical
adj. teknik, teorik, kurallı, yasal
technical
Bilim teknik
technical aspects
Bilim teknik özellikler
technical drawing
çizim
technical literature
Bilgisayar teknik yazin, literatur
technical management
Bilgisayar teknik yonetim
technical requirements
Bilim teknik şartname
technical school
meslek okulu, sanat okulu
technical term
teknik terim
technical uncertainty
Bilim eknik belirsizlik