Paylaşmak Güzeldir →

Günün Kelimesi

25 January 2020

gastrula
Medikal/Tıp Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.